Het is verstandig om een afweging te maken in hoeverre uw bedrijf afhankelijk is van computers, het internet en digitale bestanden. Cyberaanvallen vinden de laatste jaren plaats op grote schaal en uit onderzoek is gebleken dat 98% van alle bedrijven te maken zal krijgen met gestolen data, cyberaanvalenl of verlies van bedrijfsgegevens. De tweede vraag die u moet stellen, is ‘ wat zijn de gevolgen als de ICT onbruikbaar is in een bepaalde periode?’. Zijn deze gevolgen nihil, en heeft u bijvoorbeeld werknemers die gewoon aan de slag kunnen zonder computers, dan is een cyberverzekering voor u wellicht minder relevant. Houd er natuurlijk wel rekening mee dat salarisadministratie en de boekhouding doorgaans enkel digitaal  opvraagbaar zijn.

Wat is de schade door een cyberaanval

TNO schat de jaarlijkse schade door cybercriminelen op enkele miljarden in Nederland. Op wereldniveau gaat het dus om ontzettend hoge bedragen. Op dit moment is de cyberverzekering nog een bijzondere verzekering. Het wordt nog niet door veel bedrijven of particulieren afgesloten, omdat het voor velen niet bekend is dat de schade te verzekeren is.

Cyberverzekering voor webshops

De cyberverzekering is eigenlijk voor elk bedrijf dat met ICT werkt essentieel. Er zijn natuurlijk wel een aantal partijen die extra belang bij de cyberverzekering hebben, zoals webshops. De gehele omzet van webshops is afhankelijk van het internet.