Welke schade dekt de cyberverzekering

U moet rekening houden met bepaalde zaken bij het vergelijken van de verschillende cyberverzekeringen. Welke schade wordt gedekt? Sommige verzekeringen vergoeden namelijk de schade voor het inhuren van computer specialisten die een cyberverzekering ongedaan maken. De andere type verzekering vergoedt de bedrijfsschade die voortvloeit uit de cyberaanval. Dit is bijvoorbeeld indien er minder omzet wordt verkregen in een bepaalde periode. Er bestaan ook verzekeringen die een combinatie van deze twee dekkingen verzekeren. Al deze punten kunt u vergelijken in de cyberverzekeringen vergelijkingstool.

Er zijn een aantal verschillende cyberverzekeringen. Hoe de voorwaarden er uit komen te zien, is afhankelijk van bij welke verzekeraar u het afsluit en natuurlijk van welke polis u afsluit. Ook is de markt voor cyberverzekeringen op dit moment erg in beweging. Kijk dus goed naar de verschillende voorwaarden, en vergelijk deze om tot de beste optie te komen. Op dit moment zijn er twee type dekkingen:

Dekking 1

Deze dekking vergoedt de schade in de fase voordat een cyberincident zich uit. Dit kan gebeuren op het moment dat er vermoeden is van een cyberincident, op dat moment kan de aangevallen partij worden afgeperst. Op dat moment is er behoefte aan extra ict personeel die de aanval afwendt. De eerste type verzekering dekt deze schade.

Dekking 2

In deze fase is er al sprake van een cyberaanval. In deze fase moet het probleem worden afgewenteld. Ook zal er onderzoek moeten worden gedaan naar wie verantwoordelijk is voor de schade. Daarbij zal het “lek” moeten worden afgedicht zodat in de toekomst een cyberaanval kan worden voorkomen. Uiteraard is er ook schade, omdat bijvoorbeeld niet gewerkt kon worden door uw werknemers of is er gevoelige informatie op straat komen te liggen die imago schade of andere bedrijfsschade oplevert.

Premie cyberverzekering

Het is duidelijk dat dekking 2 over het algemeen met kosten met zich meebrengt, waardoor de verzekering duurder wordt. De premie is echter doorgaans afhankelijk van de voorzorgsmaatregelen die u heeft getroffen om een aanval te voorkomen. Hoe groter de voorzorgsmaatregelen zijn, hoe lager de premie.

Er zijn op dit moment een beperkt aantal cyberverzekeringen in Nederland te verkrijgen. De reden hiervoor kan worden gevonden in het feit dat bedrijven en particulieren nog niet bekend zijn met cyberverzekeringen en er dus voor de verzekeraars onvoldoende markt is.  Het is voor een verzekeraar essentieel dat er veel polissen worden afgesloten. Indien er namelijk schade wordt opgelopen door een bedrijf dan is schade aanzienlijk. Deze schade wordt vergoed uit de geïnde premies. De premie pot moet dan natuurlijk wel groot genoeg zijn.